1) Áp dụng tiêu chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản

2) Nhân viên bảo vệ được các chuyên gia nước ngoài đào tạo đúng theo chuẩn của Nhật Bản
3) Có đầy đủ các loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự, nghề nghiệp và bảo hiểm lòng trung thành
4) Bảo vệ của chúng tôi có thể dễ dàng luân chuyển (khi khách hàng có yêu cầu) mà không có bất kỳ trở ngại nào về vấn đề hợp đồng lao động.
5) Lịch sự, tinh tế, tác phong chuyên nghiệp, bảo vệ chúng tôi sẽ đại diện cho bộ mặt đầy ấn tượng của khách hàng.