Lưu trữ Danh mục: Chưa được phân loại

QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC BẢO VỆ

08/2016/TT-BCA08-BCA.signed

BẢO VỆ YẾU NHÂN

Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh đa dạng hóa và tình hình an ninh [...]

BẢO VỆ YUKI SEPRE 24 VỚI NHÃN HIỆU THỜI TRANG H&M

Giữ đúng hẹn với các tín đồ thời trang Việt, trưa nay 9/9, store đầu [...]

KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ YUKI

Bảo vệ Yuki Sepre 24 đã từ lâu được biết đến là nhà cung cấp [...]

VĂN HÓA GIAO TIẾP – ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ YUKI

Công ty bảo vệ Việt Nhật Yuki đã từ lâu được biết đến là đơn [...]

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DỊCH VỤ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG

Cùng với xu thế chung của xã hội, dịch vụ bảo vệ ngày càng khẳng [...]

NHỮNG HỆ QUẢ KHÔN LƯỜNG TỪ BẢO VỆ NGHIỆP DƯ

Bảo vệ đang đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại một xã [...]

CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG – HỐI LỘ CỦA YUKI SEPRE 24

TÓM LƯỢC   Tóm lược những nguyên tắc chính:   Yuki Sepre 24 tin vào [...]

NGHỀ BẢO VỆ CÓ THỰC SỰ NHÀN RỖI?

Cuộc sống càng hiện đại, càng phát triển kéo theo đó những vấn đề phức [...]

VUI BUỒN VỚI NGHỀ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ YUKI

Những năm gần đây, các công ty dịch vụ bảo vệ ngày càng xuất hiện [...]

HOTLINE: 0938 307 662