DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI SUNRISE CITY

Ngày 28 tháng 07 năm 2013, sau gần 02 tháng triển khai dịch vụ bảo vệ tại tòa nhà Sunrise City số 23 đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Nhật Yuki Sepre 24 đã tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu.

Đây là công việc đặc biệt quan trọng đối với công tác an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các mục tiêu, nhận thức được tầm quan trọng của điều này nên công ty thường xuyên huấn luyện cho nhân viên bảo vệ nhằm tang bị kiến thức về nghiệp vụ chữa cháy và giúp nhân viên thuần thục với các thao tác xử lý để ứng phó tốt với tình huống khẩn cấp xảy ra.

HOTLINE: 0938 307 662