HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG PCCC

Thời gian gần đây trong nước xảy ra rất nhiều sự cố cháy nổ, thiệt hại về người tà tài sản không nhỏ. Ý thức được sự an toàn về tài sản và tính mạng con người, lực lượng bảo vệ Yuki chú trọng việc tập huấn, đào tạo kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ.

Phối hợp với đơn vị chủ quản, bảo vệ Yuki thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại các mục tiêu nhằm đảm bảo mức thiệt hại thấp nhất về người và của khi có sự cố chảy nổ xảy ra.

HOTLINE: 0938 307 662