Huấn Luyện Sử Dụng Và Nhận Biết Bình Chữa Cháy Phù Hợp

Huấn luyện sử dụng và nhận biết bình chữa cháy phù hợp

Nếu không có kiến thức trong việc sử dụng bình chữa cháy phù hợp thì không những không xử lý và khống chế được đám cháy mà ngược lại còn gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính người chữa cháy và những người xung quanh.

Mỗi nhân viên bảo vệ, vệ sỹ của Việt Nhật Yuki Sepre 24 khi được chính thức tuyển dụng vào công ty làm việc đều được huấn luyện ng

HOTLINE: 0938 307 662