Lý Thuyết Và Thực Hành Sử Dụng Vòi Nước Chữa Cháy

Lý thuyết và thực hành sử dụng vòi nước chữa cháy

Phòng cháy và Chữa cháy là một nhiệm vụ không thể tách rời đối với bất kỳ nhân viên bảo vệ hay vệ sỹ nào của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Nhật Yuki Sepre 24. Bất kỳ nhân viên bảo vệ, vệ sỹ nào của Việt Nhật Yuki Sepre 24 khi nhận nhiệm vụ đều phải nắm vững kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, thành thạo các thao tác trong việc sử dụng vòi rồng, bình chữa cháy CO2, bình bọt, hỗ trợ di tản trong các tình huống khẩn cấp như cháy, nổ v.v…

HOTLINE: 0938 307 662